Fahle Turvateenused

Kvalifikatsioon

Kogu meie firma juhtkond on teatud mõttes fanaatikud, kes pühenduvad tõsiselt valitud alale. Selle tunnistuseks on meie juhtidel kutsekvalifikatsiooni tunnistused, diplomid jm tunnistused ning asutusele väljastatud turvalitsents.

Politseiameti 06.02.2009 väljastatud turvalitsents PA_16-19.27/384 alusel on meil õigus klientidele ja nende omandile kaitset pakkuda Eesti Vabariigi territooriumil.

Turvatöötaja on isik, kes oma kehaliste võimete, riigikeele oskuse, kõrgete tervislike normide, turvatöötaja kutsetunnistuse ning laitmatu minevikuga on sobilik antud tööks. (Vt. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=129996992&id=12892860). Turvatöötaja on varustatud (eri)vahenditega ning kannab soliidset – vastavalt objekti nõuetele ning kliendi soovile - töövormi, mis on eristatav turvaettevõtja logoga. Turvatöötajal on kohustus tööülesannete täitmisel alati kaasas kanda töötõendit, millel on töötaja foto, isikukood, ees-ja perekonnanimi ning turvaettevõtja nimetus.Get Adobe Flash playerKodulehe flash-versiooni vaatamiseks vajad Flash-mängijat!